O nás

Spolek Dokořán vznikl začátkem roku 1995 (tehdy pod názvem Sdružení rodičů a přátel Déčka) z potřeb doplnit rezervy v programu domu dětí a mládeže v Náchodě. V krátkém čase (během dvou let) se sdružení přerodilo v plně samostatné občanské sdružení s vlastním posláním. Přijalo nový název Dokořán a změnilo i své sídlo z ulice Zámecké do Čechovy ulice 342, kde působilo až do konce roku 2006. Od června 2007 pak sídlí na adrese Komenského 577.

Základním cílem všech činností spolku je celkové zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologických jevů. Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů, doprovázení dětí a mládeže obdobím dospívání a všeobecně realizování činností, které napomáhají zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě, respektu k názorovým odlišnostem, životním postojům a pomoci při překonávání a řešení problémů s tím souvisejících.

Za dobu své existence realizoval spolek mnoho projektů v různých oblastech lidské činnosti — kultura, účelné trávení volného času, ekologie, sociální programy pro znevýhodněné, rizikové a ohrožené skupiny obyvatelstva. Některé z projektů byly nebo jsou dlouhodobé, jiné proběhly jednorázově.

Dříve zřizoval spolek Alternativní čajový klub Poklop a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa. Poklop byl volnočasové kulturní zařízení určené především pro žáky, studenty a mladé umělce, ale svou nabídkou kulturních akcí se zaměřoval i na obyvatele z řad široké veřejnosti v rámci celého našeho kraje.

Od roku 2013 do roku 2023 fungovala Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Archa, která se zaměřovala na rodiny s dětmi od 0 do 18 let na území Náchodska, které se ocitly v obtížné životní situaci a které byly ohrožené sociálním vyloučením. V roce 2024 jsme znovu obnovili Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, kterým byla Archa do roku 2012. Poskytujeme služby sociální prevence.