Poklop

Vedení Dokořánu se rozhodlo uzavřít po sedmnácti letech čajovnu Poklop. Důvodů, které k tomuto zásadnímu rozhodnutí vedly, bylo více. Za nejdůležitější považujeme důvody finanční a personální. Jinými slovy – Poklop dlouhá léta statečně odolával konkurenci jiných podniků, ale jeho provozování už nebylo finančně únosné a také jsme se shodli, že nám v Náchodě nevyrostla nová generace čajomilců v řadách studentů, jak tomu bylo dříve a není již pro koho čajovnu otevírat.