Novinky Dokořán

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ

V roce 2016 je Sociálně aktivizační služba pro rodiny Archa prozatím financovaná ze dvou zdrojů. Jsou jimi Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV financovaný z OPZ a Město Náchod, které podporuje naši neziskovku dlouhodobě a nejen finančně.

Děkujeme!

 


« | 1 2 3 | »