Novinky Archa

Dobročinný bazar

Dobročinný bazárek Dokořán z.s.

Jak jsme již v minulosti avizovali, spolek Dokořán uspořádal dne 24. a 25. 9. dobročinný bazar. Od spousty lidí jsme téměř 5 měsíců přebírali věci, které se rozhodli darovat na dobrou věc a tyto věci jsme následně za opravdu symbolické ceny prodávali. Šlo nejčastěji o oblečení, jak dospělácké, tak dětské, dále o hračky, bižuterní šperky, knihy, kuchyňské potřeby, drobné dekorativní předměty a módní doplňky. Dárců se sešlo opravdu velké množství a musíme vyjádřit našim dárcům velké poděkování. Jsme opravdu velmi vděční a zároveň nadšení, kolik lidí s dobrým srdcem v Náchodě a okolí žije. Velký úspěch měl i náš „plackovač“, díky kterému jsme mohli potěšit i děti. Na přání jsme zde vyráběli placky nebo magnety s nejrůznějšími motivy, na výběr jich bylo téměř 300 a vybral si opravdu každý.

S potěšením bychom vás chtěli informovat, že utržená částka činí 8 634,- Kč a naprosto předčila naše očekávání. Proto ještě jednou děkujeme nejen našim dárcům, ale také nakupujícím, kteří bazárek navštívili a nakoupili u nás. 

Na bazárku panovala velmi milá a přátelská atmosféra, která nakonec nebyla pouze v avizovaný den konání bazaru, ale ještě den následující, o který se náš bazar rozšířil.

Velké poděkování za poskytnutí zázemí také patří celému týmu Městské knihovny Náchod, v čele s paní ředitelkou Mgr. Ivanou Votavovou. Bylo nám u vás moc hezky.

Jak jistě už víte, spolek Dokořán provozuje sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Archa. Zde nabízíme pomoc rodinám s dětmi z Náchoda, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Jsme jim nápomocni při řešení nejrůznějších problémů, jako je například dlouhodobá nezaměstnanost, špatná finanční situace rodiny, zneužívání návykových látek, krádeže, záškoláctví a další problémové chování dětí a mládeže.  V nabídce služeb náš klient nalezne výchovné a vzdělávací aktivity dětí a dospělých, nácviky a upevňování různých dovedností a schopností, podporu vzdělávacích aktivit a jiné důležité věci nezbytné pro celkové zkvalitnění jejich života. A právě na tyto výše uvedené aktivity bude využit i finanční obnos, který nám dobročinný bazar vynesl.

Děkujeme všem zúčastněným a už teď se těšíme na příště, konaný bazar nebyl určitě poslední.

                                                                 Mgr. Denisa Carvová – vedoucí sociální služby

 

aktuality Archa