Novinky Archa

Skupiny

 

Od začátku března jsme v Arše zavedli novinku, které říkáme Skupiny. Probíhají tak, že se společně sejdeme a vybereme jedno téma, které si klienti sami odhlasují. Na výběr máme seznam návrhů, který jsme s dětmi vytvořili. Jsou to témata jako například vztahy, šikana, závislosti, předčasný sexuální život, jak to udělat, aby mě škola bavila, podvody a podobně.

 Skupiny mají svá jasná pravidla, na kterých jsme se všichni společně domluvili. Každý má například právo říci svůj vlastní názor a nikdo se mu za to nesmí vysmívat. Odpovědi na otázky hledáme společně a nikdo není vedoucí, který by měl patent na pravdu. Pracovníci mají roli moderátorů. Využívají konstruktivní vyučovací přístup a moderní pedagogické metody a formy. Některé skupiny jsou organizovány jako dramatické lekce, kdy jsou všichni účastníci v rolích. Děti se tak dobrovolně učí ve svém volném čase. Odměnou za jejich snahu je zábava, kterou při Skupinách společně prožívají a radost z objevování.

 Skupiny probíhají obyčejně v prostorách Archy. Jednu jsme již ale prožili i venku a to konkrétně v Maršovském údolí. Byla na téma Podvody a ztráta důvěry. Účastníci byli v rolích podvodníků a obětí a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je, když někoho podvedou nebo když někdo podvede je a jaké to přináší důsledky do vztahu obou stran. Inspirací pro tuto dramatickou lekci bylo dílo spisovatele Charlese Dickense – Oliver Twist. Účastníci tedy měli role zločineckých učňů zlého učitele Fagina i obětí jeho podvodů. Někteří kradli a podváděli a někteří byli okradeni a podvedeni, což ale zjistili až na konci lekce. Toto překvapení bylo klíčovým momentem celého strukturovaného dramatu. Prožili si totiž zklamání a zradu od těch, kterým dali svou důvěru. Celá lekce byla zakončená závěrečnou reflexí, kdy jsme si mohli společně sednout na vyhlídku nad Maršovem a povědět si jaký prožitek a poučení si z toho kdo odnáší.

 

aktuality Archa