Novinky Archa

Vánoční besídka v Arše

Dne 20.12.2016 se od 15 hodin v Arše bude konat vánoční besídka. Z řad našich klientů máme přislíbenou spolupráci, ve smyslu nejrůznějších vystoupení. Uslyšíme hru na saxofon, housle, zhlédneme několik tanečních a pěveckých vystoupení a čeká nás dokonce parkour na žíněnkách . Pracovníci Archy si pro děti připravili také promítání fotografií, čímž zrekapitulujeme dění, nejrůznější akce, které se u nás za celý rok odehrály. Závěrem celého programu bude také vyhlášení výsledků soutěží a předávání cen. Během celé akce bude také nezbytné malé občerstvení. Prostřednictvím této zprávy bych moc chtěla poděkovat všem, kdo nás jakkoli podporují a fandí.

aktuality Archa