Novinky Archa

Skupiny

 

Od začátku března jsme v Arše zavedli novinku, které říkáme Skupiny. Probíhají tak, že se společně sejdeme a vybereme jedno téma, které si klienti sami odhlasují. Na výběr máme seznam návrhů, který jsme s dětmi vytvořili. Jsou to témata jako například vztahy, šikana, závislosti, předčasný sexuální život, jak to udělat, aby mě škola bavila, podvody a podobně.

 Skupiny mají svá jasná pravidla, na kterých jsme se všichni společně domluvili. Každý má například právo říci svůj vlastní názor a nikdo se mu za to nesmí vysmívat. Odpovědi na otázky hledáme společně a nikdo není vedoucí, který by měl patent na pravdu. Pracovníci mají roli moderátorů. Využívají konstruktivní vyučovací přístup a moderní pedagogické metody a formy. Některé skupiny jsou organizovány jako dramatické lekce, kdy jsou všichni účastníci v rolích. Děti se tak dobrovolně učí ve svém volném čase. Odměnou za jejich snahu je zábava, kterou při Skupinách společně prožívají a radost z objevování.

 Skupiny probíhají obyčejně v prostorách Archy. Jednu jsme již ale prožili i venku a to konkrétně v Maršovském údolí. Byla na téma Podvody a ztráta důvěry. Účastníci byli v rolích podvodníků a obětí a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je, když někoho podvedou nebo když někdo podvede je a jaké to přináší důsledky do vztahu obou stran. Inspirací pro tuto dramatickou lekci bylo dílo spisovatele Charlese Dickense – Oliver Twist. Účastníci tedy měli role zločineckých učňů zlého učitele Fagina i obětí jeho podvodů. Někteří kradli a podváděli a někteří byli okradeni a podvedeni, což ale zjistili až na konci lekce. Toto překvapení bylo klíčovým momentem celého strukturovaného dramatu. Prožili si totiž zklamání a zradu od těch, kterým dali svou důvěru. Celá lekce byla zakončená závěrečnou reflexí, kdy jsme si mohli společně sednout na vyhlídku nad Maršovem a povědět si jaký prožitek a poučení si z toho kdo odnáší.

 


Zimní výprava – i když je sníh, dá se opékat

Myslíte, že v zimě, když je tolik sněhu, jako tomu je letos, se nedají opékat buřty?  Opak je pravdou! Zimní výpravu, spojenou právě s opékáním buřtů uspořádali na podnět dětí pracovníci Archy.

26. ledna společně vyrazili do okolí Náchoda.  Během výpravy se děti rozdělily na dva týmy a společně si také zahrály velmi oblíbenou hru Hole. Po této hře již následovalo všemi očekávané opékání buřtů, na které se děti i pracovníci velmi těšili.

A co je nového v Arše?

S novým rokem byla zahájena i naše tradiční celoroční soutěž, tentokrát nazvaná „Stínadla se bouří“. V této hře děti sbírají během celého roku body za nejrůznější činnosti, kterých se aktivně účastní.  Jde například o řešení hádanek a rébusů, aktivní přípravu do školy nebo i za další menší soutěže.

Všem dětem přejí pracovníci Archy hodně štěstí a sil při sbírání bodů.

 

  


Vánoční besídka v Arše

Dne 20.12.2016 se od 15 hodin v Arše bude konat vánoční besídka. Z řad našich klientů máme přislíbenou spolupráci, ve smyslu nejrůznějších vystoupení. Uslyšíme hru na saxofon, housle, zhlédneme několik tanečních a pěveckých vystoupení a čeká nás dokonce parkour na žíněnkách . Pracovníci Archy si pro děti připravili také promítání fotografií, čímž zrekapitulujeme dění, nejrůznější akce, které se u nás za celý rok odehrály. Závěrem celého programu bude také vyhlášení výsledků soutěží a předávání cen. Během celé akce bude také nezbytné malé občerstvení. Prostřednictvím této zprávy bych moc chtěla poděkovat všem, kdo nás jakkoli podporují a fandí.


« | 1 2 3 4 5 6 7 | »