Novinky Archa

Prázdninová změna otevírací doby

V souvislosti s prázdninami bychom Vás všechny chtěli upozornit na změnu otevírací doby.

První prázdninový týden, tedy od 1. 7. do 8. 7. 2022

Po: 11:00 - 15:00

Út: zavřeno - státní svátek

St: zavřeno - státní svátek

Čt: 11:00 - 15:00 (klienti od 12 do 18 let)

Pá: 11:00 - 15:00 (klienti od 5 do 18 let)

 

Otevírací doba Archy 1 (Komenského 577, Náchod) v době letních práznin:

Po: 11:00 - 15:00 hodin (klienti 11 - 18 let)

Út: 11:00 - 15:00 hodin (klienti 11 - 18 let) 

St: zavřeno (administrativní den pracovníků)

Čt: 9:00 - 11:00 (dospělí),   11:00 - 15:00 (klienti 11 - 18 let)

Pá: 11:00 - 15:00 (klienti 11 - 18 let)

 

Od 11.7. 2022 zahájí svůj provoz Archa 2 (pro mladší na adrese Kladská 445). Sem budou docházet děti ve věku od 5 do 10 let. Do Archy 1 (Komenského 775) budou chodit děti od 11 let, popřípadě děti, které budou mít s pracovníky domluvenou výjimku)

Zde bude otevírací doba následující:

Po: zavřeno (administrativní den pracovníků)

Út: 11:00 - 15:00 (klienti 5 - 10 let)

St: 11:00 - 15:00 (klienti 5 - 10 let)

Čt: 9:00 - 11:00 (dospělí)

Pá: 11:00 - 15:00 (klienti 5 - 10 let)

 

Děkujeme za pochopení! Krásné prázniny a dávejte na sebe pozor!


.

Protiepidemická opatření v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Archa Náchod

(s platností od 5. 10. 2020)

Preventivní opatření – pracovníci

Všichni pracovníci jsou povinni při výkonu svého zaměstnání využívat poskytnuté ochranné pomůcky, tedy roušky, respirátory, dezinfekci, dezinfekční gely, popř. jednorázové rukavice, ochranný štít.

Zásady hygieny:

  1. - Často si mýt ruce mýdlem a teplou vodou
  2. - Hygiena rukou před nasazením roušky a po jejím sundání, po kontaktu s podezřelým klientem nebo jeho věcmi, před jídlem, po toaletě.
  3. - Pokud je to možné, pracovník se vyhýbá tělesnému kontaktu s klientem/zájemcem
  4. - Pracovník hlásí vedoucímu služby výskyt příznaků. V takovém případě nenastupují do zaměstnání a kontaktují svého praktického lékaře. Zaměstnanec dále hlásí svému zaměstnavateli kontakt s COVID pozitivní osobou.
  5. - Dezinfekce povrchů v ambulantní službě provádí zaměstnanec průběžně, s důrazem na místa s častějším dotykem – kliky, vypínače, telefony apod.
  6. - Místnosti, které jsou využívány pro výkon práce pravidelně větrá (alespoň 10 min)

 Preventivní opatření - klienti/zájemci o službu

Zájemci o službu a klienti používají po celou dobu kontaktu se službou a jejími pracovníky dostatečnou ochranu úst a nosu a dodržují bezpečné rozestupy 2 m (pokud je to možné). Pokud klient/zájemce nemá k dispozici potřebnou ochranu úst a nosu, je mu pracovníkem poskytnuta. Při příchodu klienta/zájemce o službu si vždy řádně vydezinfikuje ruce.

Ambulantní službu mohou navštívit pouze klienti/zájemci o službu bez známek akutního onemocnění dýchacích cest, teploty. V případě, že pracovník bude mít podezření na onemocnění u klienta/zájemce, může jednání s klientem odmítnout.

Ambulantní služba

Maximální kapacita ambulantní služby je 7 dětí /3 pracovníci. V rámci poskytování služeb budou řešeny pouze následující situace:

  1. 1. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, krizová intervence
  2. 2. Sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (v době distanční výuky na školách, poskytnutí možnosti tisku, kopírování, skenování s cílem zajistit vzdělávání dítěte, přístup na PC)

V rámci služby nebudou do odvolání realizovány skupinové aktivity, v případě nutnosti je lze poskytnout v bezpečném prostředí, tedy venku. Nebudou dále realizovány aktivity doplňkového charakteru – výlety.

Do odvolání bude ambulance rozdělena následovně:

PO, ÚT, ČT, PÁ: 12 – 14 hodin mladší děti (5 - 9 let)

                        14 – 16 hodin starší děti (10 – 18 let)

ST: 9 – 11 hodin pro dospělé zástupce rodin

Schůzky s dospělými klienty v rámci ambulantní služby pracovník plánuje tak, aby se klienti nepotkávali a pracovník měl dostateční prostor na dezinfekci a výměnu svých ochranných pomůcek. 

Terénní služba

Při dojednávání schůzky zjišťuje pracovník, zda klient/zájemce o službu nebo někdo z jeho okolí vykazuje známky onemocnění dýchacích cest. Stejně tak činí i při samotném přímém kontaktu s klientem v terénu.  

Všechny klienty pracovník poučí, aby bezodkladně informovali službu, pokud u nich bude nařízena karanténa, budou pozitivně testování na COVID – 19 nebo se u nich objeví příznaky dýchacího onemocnění a to nejlépe telefonicky nebo jiným distančním způsobem.

Ke kontaktu s osobami pracovníci primárně využívají venkovní prostory (ulice, park, zahrada apod.), pokud to nelze, hledají kontrolované prostředí s pravidelnou dezinfekcí (může služba vytvořit nějaké kontaktní místo, když jsou veřejné budovy zavřené) nebo veřejný prostor (společné prostory domu, haly, čekárny), vstup do domácnosti klienta nechávají jako poslední možnost.

Maximální doba pobytu pracovníka v jedné domácnosti / s klientem je stanovena na 30 minut.

Pracovníci věnují zvýšenou pozornost psychickému stavu klientů a poskytují jim empatickou podporu. Působí na zmírnění pocitů bezmoci, strachu, úzkosti a paniky, zvyšují pocit jistoty a bezpečí a schopnosti svou situaci řešit. Zaměřují se na eliminaci fám a předchází jejich vzniku dostatečně častým a srozumitelným informováním cílové skupiny. Poskytují informace k řešení situace klienta – kam se obrátit, jak zajistit své potřeby v případě onemocnění apod.

Sociální služby může pracovník poskytnout i distanční formou – tedy telefonicky, pomocí on-line komunikace apod.)

Skladové hospodářství ochranných pomůcek

Odpovědnou osobou za vedení skladového hospodářství ochranných pomůcek je Martina Mlčouchová, v případě její nepřítomnosti pak Mgr. Jan Vajsar. Minimálně 1x týdně provede kontrolu skladu ochranných pomůcek. V případě, že nějaké ochranné pomůcky budou docházet, informuje o tom vedoucí služby, která zajistí jejich následný nákup.


.

DOKOŘÁN z. s.

Tel.: 774 929 182

Kontaktní osoba: Mgr. Denisa Carvová

E-mail: carvova@dokoran.eu

www.dokoran.eu

 VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE nebo PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH– práce s rodinami s dětmi v sociálně aktivizační službě v Náchodě (SASRD Archa)

 

Požadujeme:

Sociální pracovník - vzdělání dle Zákona 108/2006 Sb., o soc. službách, VŠ/VOŠ v oboru sociální práce, sociální pedagogika a příbuzných, komunikativnost, spolehlivost, znalost práce na PC, časová flexibilita (práce odpoledne), trestní bezúhonnost.

Pracovník v sociálních službách požadujeme středoškolské vzdělání ukončené maturitou + kurz pracovníka v sociálních službách (lze doplnit již při zaměstnání).

Nabízíme práci v mladém kolektivu v neziskové organizaci, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, výše mzdy prac. v soc. službách 20 500,-Kč, sociální pracovník 23 000,- Kč + rizikový příplatek (dle uznané praxe), spolupráci s dalšími odborníky v oboru sociální prevence a vyloučení. Pružná pracovní doma, 5 týdnů dovolené.

Nástup listopad 2020 – dle domluvy. Pracovní smlouva na dobu určitou – zástup za MD.

Práce na plný úvazek, zahrnuje i terénní práci.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis, motivační dopis na uvedenou adresu nebo e-mail. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

 


« | 1 2 3 4 5 6 711 | »