Připravujeme nové webové stránky.

Pro vás, pro nás, zkrátka abychom si byli zase o krok blíž.

logo-kb-nadace
Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci Komerční banky. V letošním roce jsme díky projektu zaměřeném na rodiče samoživitele mohli pomoci stabilizovat nebo zlepšit situaci čtyř rodin rodičů samoživitelů v Náchodě. Nadaci Komerční banky tímto děkujeme!

Dokořán

Základním cílem všech činností spolku je celkové zkvalitnění života příslušníků cílové skupiny předcházením, snižováním a omezováním výskytu sociálně patologických jevů. Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů a provázení dětí a mládeže obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem a životním postojům.

Inzerát NZDM Archa